Dabaszinību programma vidusskolai (Fizika)

Programmas tēmas jautājumi:

7.tēma- Ķermeņu kustība un mijiedarbība

11.tēma - Visuma uzbūve un pētniecība

13.tēma- Viļņi dabā un tehnikā.

15.tēma - Enerģija dabā un tehnikā.

Fizika 11.c.klase