Tēmas:

9.1. Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības? (14 stundas)

9.2. Kur un kā rodas elektrība? (12 stundas)

9.3. Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību? (12 stundas)

9.4. Kā magnētisms darbojas cilvēku labā? (8 stundas)

9.5. Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz mums uztvert apkārtējo pasauli?(9 stundas)

9.6. Kur es atrodos Visumā? (9 stundas)

 Dabaszinību programma vidusskolai (Fizika)

Programmas tēmas jautājumi:

7.tēma- Ķermeņu kustība un mijiedarbība

11.tēma - Visuma uzbūve un pētniecība

13.tēma- Viļņi dabā un tehnikā.

15.tēma - Enerģija dabā un tehnikā.