Informātikas skolotāja Kalvja Kinča mācību materiāli, vingrinājumi un patstāvīgie darbi 5. - 7. un 10. - 12. klasēm.

Teorijas un praktisko jautājumu apkopojums, gatavojoties eksāmenam.

Mācību materiāli, pārbaudes un patstāvīgie darbi 2013./2014. mācību gada 10.a klasei