Noslēguma pārbaudes darba teorijas jautājumi algebrā un ģeometrijā